Podatki  RSS
Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (1)

Dodano: 23.11.2017 13:39 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Uzyskując przychody i osiągając dochody trudno uniknąć płacenia podatku dochodowego. Ważny jest wobec tego wybór formy opodatkowania, mający ogromne znaczenie. Decyduje nie tylko o wysokości podatku, który będziemy musieli zapłacić, lecz także o rodzaju i zakresie prowadzonych ewidencji podatkowo-księgowych.  Wyboru formy opodatkowania dochodów dokonuje się już we wniosku składanym w celu zarejestrowania działalności. Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (18 lub 32%). Możliwy jest też wybór opodatkowania według jednolitej stawki 19%.

Nowa ustawa ureguluje działalność zagranicznych firm w Polsce

Dodano: 23.11.2017 13:39 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zasady uczestnictwa zagranicznych przedsiębiorców i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie Polski zostaną kompleksowo uregulowane w nowej ustawie - wynika z rządowego projektu, który przekazano w tym tygodniu do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie z początkiem marca przyszłego roku.

Tagi: Sejm
Źródło: www.podatki.biz

MR zapowiada ważne dla przedsiębiorców zmiany

Dodano: 23.11.2017 13:39 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W nowym Prawie przedsiębiorców wyraźnie wskazana zostanie zasada sprowadzająca się do tego, że "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" - wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Nowa ustawa miałaby wejść w życie już 1 marca 2018 r.

Tagi: Sejm
Źródło: www.podatki.biz

Składki ZUS - MRPiPS przedstawiło projekt ws. limitu 30-krotności

Dodano: 23.11.2017 13:39 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opublikował nowy projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W projekcie przewidziano likwidację tzw. limitu 30-krotności. W pierwszym roku obowiązywania nowych zasad państwo ma zyskać 5,4 mld zł, a zmiany mogą dotyczyć bezpośrednio ok. 350 tys. pracowników.

Tagi: Rodzice, ZUS
Źródło: www.podatki.biz

Inwestycje firm wciąż spadają

Dodano: 23.11.2017 13:39 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Między styczniem a wrześniem 2017 r. przychody średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosły o 9,4 proc., ale inwestycje spadły w tym czasie o 1 proc. rok do roku - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jak wskazują eksperci, inwestycje spadają już od siedmiu kwartałów, a bez zwiększenia nakładów na inwestycje Polsce ciężko będzie utrzymać wysoki wzrost gospodarczy.

Źródło: www.podatki.biz

Odliczenie VAT od wydatków na użytkowanie samochodów wynajętych pracownikom

Dodano: 23.11.2017 11:37 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) podatnikowi służy prawo do odliczenia wydatków na pojazdy samochodowe w wysokości 50% kwoty VAT z faktury dokumentującej wydatki związane z takimi pojazdami.

Źródło: www.podatki.biz

Opłaty eksploatacyjne i czynsz z najmu a wartość inwestycji

Dodano: 23.11.2017 10:50 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Spółka rozpoczęła roczną inwestycję w dwóch najmowanych lokalach mającą na celu przystosowanie tych lokali do planowanej w tym miejscu przyszłej siedziby spółki. Oprócz wydatków bezpośrednio związanych z pracami budowlano-remontowymi, spółka ponosi co miesiąc koszty związane z utrzymaniem lokalu, tj. czynsz najmu dla najemcy oraz koszty opłat eksploatacyjnych. Czy ww. wydatki stanowią koszty w dacie poniesienia, czy będą podwyższały wartość inwestycji w obcym środku trwałym?

Źródło: www.podatki.biz

PIT: Pożyczka od rodziców i zwolnienie z długu

Dodano: 23.11.2017 10:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Na skutek zwolnienia przez rodziców z długu dziecko uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten korzysta jednak ze zwolnienia z opodatkowania pdof, pod warunkiem że zwolnienie z długu nie nastąpiło na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczanych do źródła z działalności wykonywanej osobiście

Źródło: www.podatki.biz

NSA: Odprawa to nie odszkodowanie

Dodano: 23.11.2017 9:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Z uzasadnienia: Odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi są swoistą "zapłatą" przez pracodawcę za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie się od zobowiązania zatrudnienia pracownika. Funkcją odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utratę możliwości zarobkowania, bowiem zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogóle.

Źródło: www.podatki.biz

Relatywnie niewielkie koszty potencjalnego obniżenia stawek VAT na żywność

Dodano: 23.11.2017 8:01 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Skutek finansowy obniżenia stawki podatku od towarów i usług z 8% na 5% na artykuły żywnościowe wyniósłby ok. 1,1 mld zł w warunkach 2017 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów odpowiadając na interpelację poselską.

Źródło: www.podatki.biz

W 2018 r. opłata OZE wyniesie 0 zł

Dodano: 22.11.2017 12:46 | 1 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W przyszłym roku tzw. opłata OZE wyniesie 0 zł/MWh - wynika z informacji opublikowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Dotychczas wpływy z opłaty, która przenoszona jest na rachunki odbiorców energii elektrycznej, finansowały wsparcie dla producentów energii odnawialnej w systemie wsparcia dla źródeł energii odnawialnej. Obniżka powinna mieć przełożenie na wysokość rachunków płaconych przez gospodarstwa domowe.

Źródło: www.podatki.biz

Projekt nowego Prawa przedsiębiorców już w Sejmie

Dodano: 22.11.2017 12:46 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Do Sejmu trafił projekt nowego Prawa przedsiębiorców, które ma zastąpić obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Projektodawcy zamierzają m.in. wyraźnie podkreślić zasadę mówiącą, że "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone". Nowa ustawa ma wejść w życie już 1 marca przyszłego roku.

Tagi: Sejm
Źródło: www.podatki.biz

Nielegalny hazard nadal obecny - KAS zajęła kolejne automaty do gier

Dodano: 22.11.2017 12:46 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W ostatnich dniach Służba Celno-Skarbowa przeprowadziła kolejne dwie duże akcje przeciwko nielegalnemu hazardowi. W efekcie zarekwirowano 53 nielegalne automaty do gier. W sumie weryfikacja objęła już ok. 37,5 tys. lokalizacji automatów. Do tej pory zajęto przeszło 21 tys. nielegalnych urządzeń.

Źródło: www.podatki.biz

Ranking Paying Taxes 2018 - Polska spadła na 51. miejsce

Dodano: 22.11.2017 12:46 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Polska znajduje się obecnie na 51. pozycji na świecie pod względem skomplikowania systemu podatkowego - wynika z najnowszej edycji raportu pn. "Paying Taxes", publikowanego każdego roku przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy. W ciągu roku Polska spadła o 4 miejsca, pomimo zmniejszenia się przeciętnej liczby godzin poświęcanych przez podatników na realizację podatkowych obowiązków.

Źródło: www.podatki.biz

Odsetki za zwłokę bez VAT

Dodano: 22.11.2017 11:14 | 2 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Czy na Spółce spoczywa obowiązek dokumentowania należnych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę fakturami, ze wskazaniem w fakturach, że są to usługi finansowe zwolnione z opodatkowania oraz czy spoczywa na stronie obowiązek ewidencjonowania ww. faktur w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług?

Źródło: www.podatki.biz

1% dla OPP wyłącznie w deklaracji PIT złożonej w terminie

Dodano: 22.11.2017 11:14 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Korekta, podobnie jak zeznanie, wymaga rozliczenia, zaksięgowania ewentualnego zobowiązania, weryfikacji czy podatnik nie posiada zaległości. Dopiero w wynikaniu tych czynności jest możliwe przekazanie wnioskowanych środków na konta poszczególnych organizacji pożytku publicznego. Zatem wydłużenie terminu składania korekt wymagałoby wydłużenia terminu przekazywania środków z 1% przez naczelników urzędów skarbowych, co w praktyce oznaczałoby późniejsze dysponowanie tymi kwotami przez organizacje pożytku publicznego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Korekta VAT przy sprzedaży samochodu osobowego

Dodano: 22.11.2017 11:14 | 1 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W przypadku sprzedaży po dniu 1 kwietnia 2014 r. samochodów, które były objęte ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie do 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 zł), okres korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312), należy liczyć począwszy od miesiąca, w którym podatnik nabył, importował lub wytworzył te samochody - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

Dokumentowanie sprzedaży na rzecz konsumentów: Albo paragon, albo faktura

Dodano: 22.11.2017 11:14 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Czy w przypadku, gdy firma będzie wydawała klientowi zarówno paragon, jak i fakturę dokumentującą sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej, lecz jednocześnie w swojej dokumentacji będzie przechowywała drugi egzemplarz faktury, z którego to będzie jednoznacznie wynikało którego paragonu dotyczy faktura, zaś sam paragon w razie potrzeby będzie możliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez firmę, takie postępowanie będzie zgodne z art. 106h ustawy o VAT?

Tagi: Firmy
Źródło: www.podatki.biz

Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Skutki podatkowe

Dodano: 22.11.2017 11:14 | 1 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Umowa leasingu operacyjnego jest umową zawieraną na czas określony. W sytuacji gdy okres ten kończy się, korzystający musi podjąć decyzję, czy wykupić przedmiot leasingu, czy też wskazać osobę trzecią, która dokona takiego nabycia. Jeśli korzystający nie zdecyduje się na żadną z tych opcji, wówczas przedmiot leasingu nadal pozostaje własnością leasingodawcy.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Będą zmiany zasad rozliczania VAT w handlu internetowym?

Dodano: 21.11.2017 12:44 | 1 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu rozwija się żywiołowo. Decyduje o tym wygoda polegająca na braku ograniczeń czasowych i miejscowych w dokonywaniu zakupów w ten sposób. Jest ona niemożliwa do osiągnięcia przy tradycyjnym sposobie sprzedaży. Brak ograniczeń miejscowych polega na tym, że jest to handel globalny podobnie jak sam Internet.

Źródło: www.podatki.biz

Utracone wadium nie może być kosztem

Dodano: 21.11.2017 12:43 | 1 odsłon | 0 komentarzy


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą. W wyniku rozbieżności pomiędzy dodatkowym kosztorysem, którego złożenia zażądał zamawiający, a specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zamawiający odmówił podpisania umowy i zawiadomił spółkę o zatrzymaniu wadium. W wyniku postępowania sądowego sąd apelacyjny ostatecznie oddalił powództwo spółki o zwrot wadium. Czy spółka może zaliczyć utracone wadium do kosztów uzyskania przychodu?

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Prowizje i premie akwizytorów są odliczane od razu

Dodano: 21.11.2017 12:42 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zgodnie z art. 15 ust. 4e w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT wydatki na prowizje i premie za pozyskanie abonentów, jako koszty o charakterze pośrednim mogą być jednorazowo zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. Jednocześnie, dla takiej kwalifikacji potrącalności powyższych kosztów bez znaczenia będzie pozostawać stosowane przez spółkę bilansowe ich ujmowanie i rozliczanie. Niezależnie zatem, czy z perspektywy bilansowej przedmiotowe koszty byłyby rozliczane przez spółkę w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (tak jak spółka planuje), czy też byłyby jednorazowo aktywowane (odniesione) w koszty, to z perspektywy podatkowej możliwe jest, na gruncie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 4e w związku z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, jednorazowe zaliczenie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

Przerwy w pracy przysługujące pracownikowi

Dodano: 21.11.2017 12:41 | 0 odsłon | 0 komentarzy


W postanowieniach układu zbiorowego, regulaminu pracy lub w umowach o pracę pracodawca może, zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika, wprowadzić przerwę dłuższą niż 15-minutowa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (a także więcej niż jedną z zastrzeżeniem, iż co najmniej jedna z nich musi trwać nie krócej niż 15 minut). Pracodawca może także wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

Przekazanie nieruchomości do majątku prywatnego po zakończeniu działalności a korekta kosztów

Dodano: 21.11.2017 12:40 | 1 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Czy po zakończeniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i przekazaniu nieruchomości do majątku prywatnego, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w likwidowanej działalności gospodarczej, jeśli tak, to w jakim zakresie?

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: PPK mają łączyć się z zachętami fiskalnymi

Dodano: 21.11.2017 12:37 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Rząd pracuje nad projektem utworzenia tzw. pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Mają one być powszechnym, dobrowolnym i w pełni prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania. Wstępne założenia przewidują wprowadzenie dodatkowych zachęt fiskalnych, w tym możliwości zaliczenia składek do kosztów uzyskania przychodów.

Tagi: Podatki
Źródło: www.podatki.biz

Doradcy podatkowi zostaną zwolnieni z tajemnicy zawodowej?

Dodano: 21.11.2017 12:37 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Ministerstwo Finansów prawdopodobnie zamierza przygotować przepisy zobowiązujące m.in. doradców podatkowych i radców prawnych do udzielania fiskusowi informacji nt. podejrzanych schematów optymalizacyjnych swoich klientów. Wątpliwości w tej sprawie zgłasza rzecznik praw obywatelskich, który zwraca uwagę na obowiązki związane z tajemnicą zawodową tego typu profesji.

Źródło: www.podatki.biz

Bruksela chce zmian ws. ochrony socjalnej pracowników

Dodano: 21.11.2017 12:37 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Komisja Europejska rozpoczęła w poniedziałek drugą turę rozmów ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców nt. rozszerzenia dostępu osób zatrudnionych oraz tzw. samozatrudnionych do ochrony socjalnej. Szczegółowe propozycje zmian zostaną przedstawione najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2018 r.

Źródło: www.podatki.biz

Nowe dyrektywy odpadowe - część firm poniesie dodatkowe koszty

Dodano: 21.11.2017 12:37 | 0 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Już z początkiem 2018 r. uchwalone zostaną nowe dyrektywy odpadowe. Jedną z zakładanych zmian jest wdrożenie tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jak wyjaśniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w praktyce będzie wiązać się to z większymi kosztami dla przedsiębiorstw wprowadzających opakowania na rynek.

Źródło: www.podatki.biz

Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracownikiem

Dodano: 20.11.2017 12:04 | 1 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem rodzi pełny obowiązek ubezpieczeń społecznych od przychodów osiąganych na jej podstawie. Zakres zobowiązania zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła musi mocno odróżniać się od rodzaju pracy, do której wykonywania zobowiązali się oni w ramach stosunku pracy.

Źródło: www.podatki.biz

Zakup od osoby prywatnej płatny gotówką w kosztach firmy

Dodano: 20.11.2017 12:03 | 1 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od stycznia 2017 r. zapłata w gotówce wyższa niż 15 000 zł nie może być kosztem podatkowym. Sprawdźmy jednak, czy można zaliczać w koszty podatkowe zakup samochodu, którego wartość przekracza 15 000 zł i który podatnik zakupił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nieposiadającej konta bankowego, a zapłatę uiścił gotówką?

Źródło: www.podatki.biz

reklama
reklama