13 czerwca, 2024
  • 13 czerwca, 2024
10 maja, 2024

Czym zajmują się firmy logistyczne? Jakie są ich zadania

Autor 0 12 Views

Rosnąca konkurencja w połączeniu z chęcią zwiększenia efektywności działania i optymalizacją procesów wewnętrznych sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na współpracę z firmami logistycznymi. Są to wyspecjalizowane podmioty, które świadczą różne usługi. Jakie konkretnie? Czym zajmują się firmy logistyczne?

Firmy logistyczne – czym się zajmują?

 Firmy logistyczne zajmują się organizacją łańcucha dostaw. W zakres ich obowiązków wchodzi wiele czynności, w tym przede wszystkim planowanie przepływu towarów, zarządzanie nim i monitorowanie jego jakości. W swoim działaniu dążą one do optymalizacji czasu i kosztów pracy, co zapewnia ich partnerom biznesowym szereg korzyści.

W zależności od wybranego modelu biznesowego firmy logistyczne mogą świadczyć:

  • usługi logistyczne – obejmują działania związane z planowaniem i zarządzaniem przepływem surowców, półproduktów i gotowym wyrobów. Dzięki temu nie zalegają one w magazynie i nie generują strat,
  • usługi spedycyjne – wiążą się z organizacją transportu towarów. Obejmują takie działania, jak m.in. wybór środka i trasy dostawy, obsługę celną, wypełnienie dokumentacji transportowej czy też ubezpieczenie przewozu,  
  • usługi transportowe – polegają na realizacji transportu z punktu A do punktu B przy wykorzystaniu określonych gałęzi i środków transportu np. transport ciężarowy.

Firmy logistyczne często świadczą również usługi doradcze w zakresie logistyki, spedycji i transportu. Dzięki temu ich klienci mogą podjąć właściwe decyzje biznesowe związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, a także realizacją i organizacją przewozów – zarówno w skali kraju, jak i na rynku międzynarodowym.

Jakie jeszcze zadania realizują firmy logistyczne?

 W zależności od przyjętej strategii działania firma logistyczna może oferować nie tylko usługi logistyczne, spedycyjne lub transportowe. Wiele podmiotów realizuje na rzecz swoich klientów także inne wyspecjalizowane zadania, w takich obszarach jak:

  • magazynowanie – polega na przechowywaniu surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach odpowiadających ich specyfice,
  • zarządzanie gospodarką magazynową i materiałową – ma na celu maksymalizację wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej. Obejmuje takie działania jak projektowanie układu technologicznego magazynu i sfer przepływu towarów,
  • kompletacja zamówień – to proces obejmujący gromadzenie towarów zamówionych przez klienta, ich pakowanie oraz przygotowanie do wysyłki. Jest jednym z najważniejszych momentów procesu logistycznego. Ma bowiem decydujący wpływ m.in. na zgodność towarów z umową i ich bezpieczeństwo,
  • uszlachetnianie zamówień – obejmuje takie czynności jak metkowanie, foliowanie i dekorowanie zamówień. W jego ramach firma logistyczna może również personalizować zawartość przesyłki, np. poprzez dodanie imiennej karty z podziękowaniami,
  • zarządzanie zapasami – polega na organizacji, planowaniu i monitoringu procesu przepływu towarów. Ma na celu utrzymanie i optymalizację ciągłego cyklu zamawiania, przechowywania, produkcji i sprzedaży zapasów towarów, a także uzupełnianie ich braków.

Firmy logistyczne często przejmują na swoje barki prowadzenie dokumentacji logistycznej. Pełnią również rolę pośrednika między producentami towarów a ich klientami. Mogą także zarządzać rozbudowanymi sieciami logistycznymi i koordynować działania w całym łańcuchu dostaw, oferując oprócz kompletacji i uszlachetniania zamówień m.in. obsługę zwrotów. Ponadto operatorzy logistyczni często dostosowują się do indywidualnych potrzeb klienta i zapewniają ofertę „szytą na miarę” oczekiwań przedsiębiorcy.

W zależności od wybranego modelu biznesowego firma logistyczna może świadczyć wąski lub szeroki zakres usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych. Zanim więc zdecydujesz się na współpracę z danym podmiotem, sprawdź, czy jego oferta obejmuje te działania, których Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje najbardziej. Przeanalizuj również doświadczenie operatora i opinie na jego temat. Ułatwi to wybór rzetelnego partnera biznesowego, na którym możesz polegać.

źródło: TRANSlogis spedycja międzynarodowa

  Biznes
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *