24 kwietnia, 2024
  • 24 kwietnia, 2024
15 września, 2019

Śmierć bliskiej osoby – co należy zrobić w pierwszej kolejności

Autor 0 1916 Views

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze traumatycznym przeżyciem, w którym przeżywa się uczucie smutku, rozpaczy oraz głębokiego żalu. W tym jakże trudnym czasie należy jednak dopełnić wszelkich formalności, które są niezbędne do organizacji pochówku zwłok. Jest to działanie wymagające czasu i zaangażowania. Dlatego też należy wyznaczyć sobie dokładny plan i po kolei realizować jego poszczególne punkty. W przeciwnym razie formalności związane z pochówkiem mogą się przedłużać.

Zgon naturalny w domu

Obowiązki związane z pochówkiem bliskiej osoby to duże wyzwanie, szczególnie dla ludzi, którzy do tej pory nigdy nie załatwiali tego typu formalności. Przebieg kwestii formalnych po śmierci bliskiej osoby jest uwarunkowany miejscem oraz okolicznościami śmierci.

W przypadku zgonu naturalnego w domu lub miejscu zamieszkania należy wezwać lekarza pierwszego kontaktu. Przybywający na miejsce medyk potwierdza zgon danej osoby oraz sporządza kartę zgonu. Bardzo ważną rzeczą jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zmarłej. W przypadku niedysponowania takim dokumentem, lekarz przybywający na miejsce zgonu wystawia kartę zgonu z o znacznikiem NN w rubryce imię i nazwisko osoby zmarłej. Nie ma możliwości, aby lekarz przybywający do domu osoby zmarłej uwierzył na słowo jego rodzinie lub osobom przebywającym w danym gospodarstwie domowym, iż wskazana zmarła osoba posiada personalia podane przez jej bliskich. Dlatego też należy dokładnie sprawdzać czy zamieszkujący z nami bliscy oraz nasi krewni posiadają dokumenty tożsamości.

W przypadku, gdy osoba zmarła posiada dowód osobisty, osoby bliskie otrzymują kartę zgonu, wówczas należy wezwać wybrany przez siebie zakład pogrzebowy. Można skorzystać z firm oferujących usługi przez 24 godziny na dobę. Pracownicy zakładu pogrzebowego w bardzo krótkim czasie przybywają na miejsce i odbierają zwłoki, a następnie przewożą je do chłodni, gdzie następują właściwe przygotowania do ceremonii pogrzebowej.

Śmierć w szpitalu

W przypadku, gdy do zgonu doszło w szpitalu, może być wymagana identyfikacja zwłok zmarłego przez członków jego rodziny. Gdy okoliczności śmierci są niejasne bądź też rodzina ma zastrzeżenia względem zastosowanych w szpitalu procedur medycznych i sposobu terapii oraz leczenia, można zdecydować się na sekcję zwłok. Propozycja przeprowadzenia sekcji zwłok standardowo pada z ust lekarza sporządzającego kartę zgonu w szpitalu. Jednakże jeśli rodzina nie widzi żadnych niejasnych okoliczności dotyczących śmierci swojego bliskiego, nie musi ona korzystać z tej opcji i poddawać zmarłego procedurom sekcyjny. Otrzymując kartę zgonu ze szpitala należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przybędzie do danej placówki medycznej i stamtąd odbierze ciało bliskiego.

Zgon w innych okolicznościach

Procedury i formalności w przypadku, gdy zgon nastąpił w innym miejscu, a jego okoliczności wymagają wyjaśnienia, są nieco inne. W przypadku morderstwa, samobójstwa bądź wypadku na miejsce musi zostać wezwane pogotowie. To ono decyduje o tym,  czy w dalszej kolejności powiadomić prokuratora i policję, a ciało przetransportować do zakładu medycyny sądowej. Standardowo, przy morderstwie i samobójstwie przeprowadza się sekcję zwłok, odstępstwem od tego jest jednoznaczne ustalenie przez prokuratora, że do zgonu nie doszło przy udziale i bezpośrednim zaangażowaniu osób trzecich. W przypadku wypadku śmiertelnego o charakterze komunikacyjnym, zgon ustalany jest na miejscu przez prokuratora, który decyduje także o tym, że ciało może być zabrane do zakładu pogrzebowego.

Morderstwo, samobójstwo lub śmierć w dziwnych okolicznościach oznacza, iż ciało z zakładu medycyny sądowej zostanie dopiero po procedurze sekcyjnej przetransportowane do chłodni. Po otrzymaniu karty zgonu należy udać się do urzędu stanu cywilnego w gminie osoby zmarłej  i wnioskować o wydanie aktu zgonu. Dopiero na jego podstawie należy udać się do takich instytucji, jak ZUS, ubezpieczyciel, miejsce pracy, bank, a także przystąpić do  organizacji pochówku na cmentarzu komunalnym lub wyznaniowym.

 Źródło: Usługi pogrzebowe Elizjum

  Prawo
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *