25 lipca, 2024
 • 25 lipca, 2024
23 września, 2020

 Rzeczoznawcy budowlani – ile kosztują i jak znaleźć zaufanych?

Autor 0 2011 Views

Rzeczoznawca budowlany pełni samodzielną funkcję techniczną z zakresu budownictwa i jest ekspertem w wykonywanej przez siebie dziedzinie. To właśnie on będzie sporządzał dla nas opinie techniczne i ekspertyzy budowlane i decydował o tym, czy budynek będzie mógł zostać dopuszczony do użytku. Nie może więc dziwić, że od osoby, której funkcję określa się jako zawód zaufania publicznego, oczekujemy profesjonalizmu, precyzji i bezstronności. Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę budowlanego i ile kosztuje sporządzenie ekspertyzy budowlanej? 

Kim jest rzeczoznawca budowlany? 

Rzeczoznawca budowlany to osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w zakresie budownictwa, która posiada odpowiednie kwalifikacje do orzekania i opiniowania w sprawach z zakresu prawa budowlanego. Osoba taka może wydawać opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, a także brać udział w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa budowlanego jako tzw. świadek-ekspert. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego przyznaje odpowiedni organ samorządu zawodowego podlegający pod Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, nie dłużej jednak niż na okres 10 lat. 

Kandydat na rzeczoznawcę budowlanego musi mieć wyższe wykształcenie z zakresu budownictwa i prawa budowlanego, posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane i udokumentować przynajmniej 10-letnie doświadczeniem w dziedzinie, która ma obejmować jego uprawnienia rzeczoznawcze. Aby móc wydawać rzetelne ekspertyzy budowlane, rzeczoznawca budowlany musi też doświadczenie w ich sporządzaniu. 

Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę budowlanego? 

Przed decyzją o wyborze rzetelnego rzeczoznawcy budowlanego warto upewnić się, że jego praca będzie przeprowadzona w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi. Od tego, w jaki sposób zostanie sporządzona ekspertyza budowlana, zależy bowiem nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale – w przypadku procesów karnych – wysokość odszkodowania i skuteczność naprawienia szkód. Wybierając rzeczoznawcę budowlanego, powinniśmy się upewnić, że posiada on świadectwo uprawnień zawodowych w danej dziedzinie i może wykazać się doświadczeniem rzeczoznawczym. Uczciwy i rzetelny rzeczoznawca powinien także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przy wyborze eksperta możemy także kierować się opiniami i wykazem przeprowadzonych dotąd nadzorów inwestycyjnych. Ważna jest terminowość prac rzeczoznawczych (zwłaszcza w przypadku starania się o rekompensatę). Wykonanie standardowej ekspertyzy budowlanej wynosi zazwyczaj od kilkunastu dni do kilku tygodni od daty zlecenia prac przez inwestora. 

Zadania rzeczoznawcy budowlanego 

Do głównych zadań rzeczoznawcy budowlanego należy:

 • przygotowywanie ekspertyzy budowlanej i opinii technicznej na temat stanu technicznego budynku oraz stanu urządzeń technicznych i budowlanych
 • doradztwo inwestycyjne (zakup/sprzedaż nieruchomości)
 • wymiarowanie i projektowanie obiektów budowlanych.
 • nadzór techniczny i inwestorski nad budową
 • doradztwo techniczne
 • doradztwo budowlane
 • obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne budynków
 • kontrola stanu technicznego nowych budynków
 • kontrola stanu technicznego budynków przebudowywanych
 • kontrola stanu technicznego budynków remontowanych
 • kontrola obiektów budowlanych
 • doradztwo podczas zakupu/sprzedaży budynku (ocena stanu technicznego)
 • występowanie w sądzie w roli świadka-eksperta i biegłego.

Ile kosztuje rzeczoznawca budowlany? 

Standardowe koszty sporządzenia i wydania ekspertyzy budowlanej oscylują w granicach 2,5 tys. zł. Cena samej ekspertyzy budowlanej stanowiącej oficjalny dokument to już wydatek rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych.  O tym, jaki jednak będzie ostateczny koszt wykonania ekspertyzy budowlanej, decydują różne czynniki. Najprostszym wskaźnikiem wyceny jest miejsce wykonywania badań eksperckich – w dużych miastach ceny opinii technicznych i ekspertyz są wyższe. Cena usług rzeczoznawczych zależy także od celu przeprowadzania orzeczenia oraz instancji zlecającego wydanie opinii – ekspertyza budowlana może być sporządzona na potrzeby administracyjne, prywatne lub sądowe. Na cenę ekspertyzy budowlanej wpływa ponadto termin jej wykonania, lokalizacja nieruchomości, rodzaj prowadzonych badań, konieczność wykonania prac odkrywkowych oraz pokrycia kosztów powstałych w ich wyniku uszkodzeń, a także ilość wyjazdów eksperckich rzeczoznawcy budowlanego oraz – jeżeli to konieczne – zatrudnienie dodatkowych ekspertów i konsultantów z danej dziedziny.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Następny

Charakterystyka ściemniaczy oświetlenia

23 września, 2020 0
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *