Komunikaty ze spółek  RSS
BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

Dodano: 11.10.2017 15:35 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 72 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

SKARBIEC HOLDING S.A.: Treść uchwały dotyczącej dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10-10-2017

Dodano: 11.10.2017 15:33 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 58 / 2017 Data sporządzenia: 2017-10-11...

Źródło: www.bankier.pl

SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiana statutu SKARBIEC HOLDING S.A.

Dodano: 11.10.2017 15:30 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_1_statut_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

Źródło: www.bankier.pl

NEUCA: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia NEUCA S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Neuca Logistyka Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)

Dodano: 11.10.2017 13:04 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Drugie_zawiadomienie_-_polaczenie_NEUCA_SA_z_Neuca_Logistyka_Sp._z_o.o..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)...

Źródło: www.bankier.pl

MEGA SONIC: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii A3.

Dodano: 11.10.2017 12:57 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu nr 1 w sprawie emisji serii A3 obligacji zwykłych, na okaziciela w...

Źródło: www.bankier.pl

PRESTO S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta - Presto Lab sp. z o.o.

Dodano: 11.10.2017 12:44 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

IFUN4ALL SA: Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej gry Serial Cleaner – implementacja gry Serial Cleaner na platformę Nintendo Switch

Dodano: 11.10.2017 12:34 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

EGB INVESTMENTS S.A.: Informacja o wartości majątku oraz stanie księgowym EGB Investments S.A.

Dodano: 11.10.2017 11:57 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Informacja_o_wartosci_majatku_oraz_stanie_ksiegowym_Spolki_na_30_09_2017_r.pdf  (RAPORT...

Źródło: www.bankier.pl

MOSTALPLC: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

Dodano: 11.10.2017 11:40 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zgloszenie_kandydatury_na_czlonka_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

Źródło: www.bankier.pl

IMPEXMET: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Dodano: 11.10.2017 11:26 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_do_raportu_62-2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

Źródło: www.bankier.pl

MIRBUD S.A.: Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodano: 11.10.2017 11:23 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zgloszenie_z_art_69_JM_11102017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

Źródło: www.bankier.pl

BUWOG AG: BUWOG AG: Change in stake of voting rights of IMMOFINANZ AG

Dodano: 11.10.2017 11:05 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. REPORT2. INFORMATION ABOUT THE ENTITY3. SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANYSpis załączników:20171011_Stimmrechtsmitteilung_IF_(englisch).pdf  (REPORT) POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY ...

Tagi: Finanse
Źródło: www.bankier.pl

SKARBIEC HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10-10-2017 - korekta informacji

Dodano: 11.10.2017 10:58 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 55 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

MBANK HIPOTECZNY: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego SA dokonanych przez mBank SA

Dodano: 11.10.2017 10:55 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:powiadomienie_o_transakcjach_MAR_73.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU...

Źródło: www.bankier.pl

BRIJU S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany nazwy Emitenta i innych zmian w Statucie

Dodano: 11.10.2017 10:21 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 45 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Dodano: 11.10.2017 9:46 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Wybrane_dane_za_III_kwartal_2017_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

Źródło: www.bankier.pl

BS CIECHANÓW: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Dodano: 11.10.2017 9:37 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przekazuje w załączeniu wybrane dane finansowe za III kwartał 2017 roku. Załączniki20171011_083741_0000107856_0000097324.pdf

Tagi: Banki, Finanse
Źródło: www.bankier.pl

GRAPHIC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 04.10.2017

Dodano: 11.10.2017 9:23 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Rep._A_nr_2377_-_2017_Protokol_zgromadzenia_Wspolnikow_Spolki_Graphic_S.A..pdf  (RAPORT...

Źródło: www.bankier.pl

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rozliczenie umów leasingu i dzierżawy z PKO Leasing SA

Dodano: 11.10.2017 0:22 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 58 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GETIN NOBLE BANK S.A.: POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Dodano: 11.10.2017 0:01 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 121 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GETIN NOBLE BANK S.A.: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

Dodano: 10.10.2017 23:57 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_-_RB_120_2017_-_uchwaly_podjete_przez_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU...

Tagi: Banki
Źródło: www.bankier.pl

PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.: Prawomocne wyroki oddalające odwołania Premium Food Restaurants S.A. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dodano: 10.10.2017 23:54 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GETIN NOBLE BANK S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Dodano: 10.10.2017 23:51 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 119 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GEOTREKK: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Dodano: 10.10.2017 23:25 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd GeoTrekk S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Tagi: Praca
Źródło: www.bankier.pl

MIKROKASA S.A.: Emisja obligacji serii MKR1019

Dodano: 10.10.2017 22:41 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

PUŁAWY: Kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A.

Dodano: 10.10.2017 22:38 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

LW BOGDANKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.

Dodano: 10.10.2017 22:38 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 24 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GRUPA AZOTY: Grupa Azoty Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Dodano: 10.10.2017 21:34 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Azoty Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych...

Źródło: www.bankier.pl

BALTIC BRIDGE: Zawarcie listu intencyjnego i deklaracja współpracy.

Dodano: 10.10.2017 21:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

BETACOM: Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Dodano: 10.10.2017 20:20 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zal._do_RB_36.2017_Zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_09.10.2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Zal._do_RB_36.2017_Zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_10.10.2017.pdf  (RAPORT...

Źródło: www.bankier.pl

reklama
reklama